top of page
Villa Mescolanza logo.jfif
Logo Villa echte.png

Missie


Villa Mescolanza wil een ruimte voor ontmoeting bieden voor oude en nieuwe inwoners van in en rond Turnhout op basis van hun gemeenschappelijke interesses.


Wat?: 

Een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor oude en nieuwe Turnhoutenaren.


Wie?:

Stad Turnhout in samenwerking met de 'bewoners' (organisaties) in de Villa.


Waarom?:

Vergaderen in een locatie van de stad kan erg hoogdrempelig zijn. De Villa is een gezellig alternatief. 


Visie

Villa Mescolanza wil een locatie voor de werking van verschillende verenigingen bieden om bruggen te bouwen. Daarnaast wil het uitwisseling en kennismaking stimuleren binnen de eigen vereniging en tussen verenigingen. Tenslotte is het de bedoeling om het contact met het stadsbestuur te faciliteren.


Er worden vaste maandelijkse bewonersvergaderingen gepland waar alle verenigingen die de Villa gebruiken als ‘bewoner’ verondersteld worden aanwezig te zijn. Naast deze vaste momenten worden er ook eenmalige activiteiten georganiseerd zoals filmvoorstellingen, vormingen, tentoonstellingen, ....  


Het initiatief werkt zeer laagdrempelig, participatief en heeft een empowerende insteek. Het beantwoordt aan de behoefte van de verenigingen van nieuwe Belgen die een betaalbare ruimte ter beschikking gesteld krijgen voor vergaderingen en activiteiten. Dat maakt het initiatief zeer waardevol. Anderzijds zijn er ook enkele uitdagingen verbonden aan het project. Zo is het arbeidsintensief, is men afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers en houdt men best rekening met structurele kosten. Toezicht op het gebruik van de Villa en een goede organisatie is tevens van belang.


Op financieel vlak is het van belang rekening te houden met de huur van het gebouw en bijkomende kosten zoals verwarming, elektriciteit, water en internet. Daarnaast zijn er ook kosten voor het organiseren van evenementen en het voorzien van personeel.

Toekomst

In de toekomst wil de Villa het huis opknappen en de ruimte nog gezelliger maken door het houtwerk en de muren te verven. De tuin, trap en het dak worden ook onderhouden.

Daarnaast wil de Villa tijdens de maandelijkse bewonersvergaderingen ervoor zorgen voor maximale participatie van de bewoners tijdens de vergaderingen. Dit willen we realiseren doordat de bewoners drie keer per jaar een activiteit organiseren met andere bewoners zodat er meer gebruik wordt gemaakt van de Villa.

De Villa wil beschikbaar zijn voor elke inwoner van Turnhout. Dus iedereen kan binnenlopen met een vraag en wordt verder geholpen. De Villa is een plaats voor ontmoeting voor iedereen met of zonder migratie-achtergrond. We willen regelmatig positief in de media komen met onze initiatieven. Ook willen we meehelpen om armoede te bestrijden in de stad en de afstand te verkleinen tussen de burger en de stad, Vlaming en mensen met een migratie-achtergrond en arm en rijk.

Villa Mescolanza
Begijnenstraat 39
2300 Turnhout

0488 55 93 51

logo vlaanderen.jfif
logo blenders.png
Villa Mescolanza logo.jfif
Nieuw logo Turnhout.jpg
bottom of page