top of page
Logo Villa echte.png

Geschiedenis

Rond de eeuwwisseling waren er in Turnhout al meerdere mensen met migratieachtergrond. Maar nu waren er ook de eerste ‘zwarten’ uit bv. Ghana en Nigeria en ook vanuit andere wel en niet Europese landen waren er mensen tot in Turnhout geraakt.

De ‘Welkom’ (voorloper van Prisma vzw, die voorloper was van het huidige Agentschap Integratie en Inburgering) stond toen al klaar om deze ‘nieuwkomers’ te verwelkomen. Vanuit de Stad Turnhout was er samenwerking bv. meisjeswerking van Welkom i.s.m. de stedelijke jeugddienst.

Bij Welkom kwamen er vragen van mensen met migratieachtergrond die zich wilden verenigen, groepen mensen die samen wilden komen. Zo is daar destijds ‘Eva’ ontstaan, de groep van vrouwen van over heel de wereld die in Turnhout en omstreken wonen. Zij komen nog steeds (behalve tijdens corona) wekelijks samen voor een activiteit. Ook Afco ontstond in deze periode; een groep van mensen uit Engelstalig Afrika (voornamelijk Ghana).

In de Begijnenstraat in Turnhout ging ‘Binnen zonder bellen’ (een voorloper van de armoede-organisatie T’ANtWOORD) verhuizen. Deze eigendom van het dekenaat kwam daarmee vrij. Jeroen Berens van Welkom en Jan Starckx van de stedelijke jeugddienst sloegen de handen in elkaar en brachten enkele mensen samen om de vzw Villa Mescolanza op te richten met als zetel en plaats voor activiteiten de Begijnenstraat 39. De oprichtingsakte staat op datum van 28/12/2005. De doelstellingen van deze vzw zijn nog steeds dezelfde: positieve impulsen geven aan het respectvol samenleven van verschillende culturen, waarbij mensen zich zowel individueel als vanuit hun culturele gemeenschap ten volle kunnen ontplooien en uiten. De vereniging wil dit realiseren door:

  • Een plaats geven aan organisaties om hun werking uit te bouwen.

  • Ontmoetingsmomenten organiseren tussen verschillende bevolkingsgroepen zodat zij samen inhoud geven aan het samenleven in diversiteit.

  • Een discussieforum creëren met alle burgers en het stadsbestuur, gericht op gesprek en overleg over het gemeentelijk beleid.

In de beginjaren van de vzw Villa Mescolanza werd aan de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties gevraagd om deel uit te maken van de vzw, zetelen in de algemene vergadering en eventueel de raad van beheer. Na enkele jaren is besloten om dit los te laten. De organisaties die regelmatig gebruik van het huis wilden maken werden ‘bewoners’ genoemd, minder regelmatige gebruikers ‘logies’. De algemene vergadering en raad van beheer werd over gelaten aan het lokaal bestuur, medewerkers van ‘Welkom’ (nadien van het Agentschap Integratie en Inburgering) en andere geïnteresseerden.

In 2010 ontstond er met ondersteuning van Prisma (die regionaal werkten) in Geel een gelijkaardige werking. Om het de medewerkers van Prisma niet moeilijker te maken en omdat de doestellingen van deze werking gelijkaardig waren als die van Villa Mescolanza, werd besloten deze werking ook onder dezelfde vzw te brengen. De vzw veranderde van naam “vzw Huis van Dialoog” en had naast Villa Mescolanza in Turnhout nu ook ’t Origineel in Geel.

 

In een maandelijkse ‘bewonersvergadering’ (behalve in juli en augustus en tijdens de lockdown omwille van corona) komen vertegenwoordigers van de ‘bewoners’ van Villa Mescolanza samen. Een medewerker van Prisma/Agentschap Integratie en Inburgering nodigde ze uit voor deze bijeenkomst en maakte een verslag. Een medewerker van Stad Turnhout volgde mee de vergaderingen.

In 2018 diende de vzw Huis van Dialoog een project in voor meer participatie. Vlaanderen keurde dit project goed, waardoor in april 2019 een medewerker kon starten voor Villa Mescolanza, voor een periode van 3 jaar. Doelstelling is om de ‘bewoners’ meer te laten samenwerking met andere organisaties uit het Turnhoutse middenveld.

 

Spring gerust een keertje binnen om kennis te maken met de werking en de activiteiten.

Villa Mescolanza
Begijnenstraat 39
2300 Turnhout

0488 55 93 51

logo vlaanderen.jfif
logo blenders.png
Villa Mescolanza logo.jfif
Nieuw logo Turnhout.jpg
bottom of page